ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มหนังสือราชการ

 

 

ซอฟต์แวร์

 

 

PowerPoint & Logo

 

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

 

1.

เนื่องจาก แบบฟอร์มหนังสือราชการ ได้มีการกำหนดค่า Paragraph เอาไว้ที่ 6pt ในแต่และ ภาคตอน ดังนั้น

เมื่อกดปุ่ม Enter จะมีระยะห่างของบรรทัดเป็น 6pt ทุกครั้ง หากต้องการ Enter เพื่อตัดคำระหว่างบรรทัดของ

แต่ละภาคตอน นั้น ให้กดปุ่ม Shift+Enter เพื่อทำ Manual Line Break (ตัดขึ้นบรรทัดใหม่แบบปกติ)

 

2.

ในการพิมพ์เอกสารหากมีประโยคข้อความที่มีระยะห่างระหว่างข้อความจนเกินไป เนื่องจากมีการตั้งค่าการจัดรูปแบบ

ไว้ที่ Thai Distributed  ให้กดคลิกอีกครั้งเพื่อ เลือกออกไป จะก็จัดรูปแบบการกระจายข้อความเป็นปกติ คือ

ชิดซ้าย (Align Left)

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj