ทำเนียบคณบดี

 

 

รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช

พ.ศ. 2514-2522

 

รศ.ดร. สุธี อักษรกิตติ์

พ.ศ. 2522-2533

 

รศ.ดร. บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร

พ.ศ. 2533-2541

 

รศ.ดร. สมชาย ฉัตรรัตนา

พ.ศ. 2541-2545

 

รศ.ดร. ศิริศักดิ์ หาญชูวงศ์

พ.ศ. 2545-2549

 

รศ.ดร. วิบูลย์ ชื่นแขก

พ.ศ. 2549-2557

 

รศ. ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว

พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj