×

Warning

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /var/www/th/images/stories/activity/year2558/ac58-0427-02
×

Notice

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/year2558/ac58-0427-02

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์สร้างบ้าน

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 และรางวัลชมเชย ในการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์สร้างบ้าน ประจำปี 2557 จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแข่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี รศ.ดร.ศุภชัย  ตระกูลทรัพย์ทวี และ รศ.ดร.วรรณวิทย์  แต้มทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ให้กับนักศึกษาทั้ง 2 ทีม

1 นายชยณัฐ สัตนันท์ รหัสนักศึกษา  2. นางสาวหทัยพร สุดยอดดี 3. นายธนวัฒน์ ปานอุดมลักษณ์

4. นายณัฐวุฒิ บุญตา 5. นางสาวณัฐณิชา เพชรมาก 6. นายพีรทัต จันทร์ประทีป 7. นายธนวัฒน์ อิ่นแก้ว

8. นายเจษฎา เชียงกลาง 9. นายวิชยุตม์ มีมังคละ 10. นายจิรวัฒน์ แก้วสมนึก 11. นางสาวณัฐวดี อ่ำสกุล

12. นางสาวสุภัชญา เฟื่องสุวรรณ์ 13. นายเชาวริน พงษ์จีน 14. นายภานุพงศ์ ยาคู  15. นายสมิทธ์ สุวรรณเวช

ได้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ในการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

นักศึกษาชุมนุมนักประดิษฐ์แห่งวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ได้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย จำนวน 2 ทีม ในการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (Thailand Innovation for Assistive Technology Challenge 2014)  จากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดกว่า 20 ทีม ทั่วประเทศ ได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ทีมละ 50,000 บาท จัดขึ้นโดย บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที 26 มีนาคม 2558 ณ จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. (ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์)

รายชื่อนักศึกษาทั้ง 2 ทีม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ.

นักศึกษาชุมนุมนักประดิษฐ์ แห่งวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนักศึกษา รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานระดับชาติ  ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2557 จัดขึ้นโดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

  1. นายธนพงศ์ เสนาชัย ระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  2. นายวิธวินท์ คหัฐนเศรษฐ์ ระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  3. นายพฤกษ์ สระศรีทอง ระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  4. นางสาวเฉลิมนันท์ อังศุเกียรติถาวร ระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ปาณิสรา ผ่องเผือก : ภาพ/ข่าว

ยุวดี วิบูลย์จันทร์ : ข่าว

 

{gallery}activity/year2558/ac58-0427-02{/gallery}

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj