กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ โดยได้บรรยายข้อมูลการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ก่อนการเดินทาง อีกทั้งได้รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่ที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศเมื่อปีก่อน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นั้น ทางคณะฯ ได้ดำเนินการส่งนักศึกษาจำนวน 8 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับ 3 มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือด้วย ในประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และมาเลเซีย

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/พิธีกร/พิธีการ/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj