โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University Institute of Technology of DIJON-AUXERRE ภายใต้สังกัดของ University of Burgundy สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2561 นักศึกษาชาวฝรั่งเศสจาก University Institute of Technology of DIJON-AUXERRE ภายใต้สังกัดของ University of Burgundy สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำนวน 4 คน คือ

          1. Mr. Antoine Jack Michel Malguy

          2. Mr. Nicolas Pawint Tissier

          3. Mr. Samuel Maxime Legendre

          4. Mr. Simon Frederic Gabriel Pongan

          ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในการนี้ ผศ.ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานด้านหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมดัวยตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติต้อนรับ และร่วมพูดคุยเป็นอย่างดี โดยนักศึกษาชาวฝรั่งเศสทั้ง 4 คน ได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ และจะร่วมเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2/2561)

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ : ภาพ/ประสานงาน

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj