กิจกรรม Winter Grill Party ภายใต้โครงการ International Activity Club ประจำปีการศึกษา 2561

         เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ ได้ร่วมกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการจัดกิจกรรม Winter Grill Party ภายใต้โครงการ International Activity Club ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกไทยได้ร่วมทำความรู้จัก พูดคุย และร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ผ่านการทำ Bar-B-Que และการร้องเพลง ซึ่งปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ จำนวน 3 คน ดังนี้

          1. Mr. Christian Schadauer นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีจาก University of Applied Science Upper Austria สาธารณรัฐออสเตรีย

          2. Mr. Joshua Dietz – Röthlingshöfer นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปรญญาโท จาก Chemnitz University of Technology สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

          3. Mr. Ryogo Miyazaki นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาโท จาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

        อีกทั้งยังมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติจากบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) เข้าร่วมงานด้วยเช่นกัน โดยบรรยากาศภายในงาน ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากนักศึกษา และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ : ประสานงานและอื่นๆ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงาน

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj