โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu Institute of Technology (Wakamatsu Campus) ประเทศญี่ปุ่น ทางสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2561 (3 Months Program_2 October – 27 December 2018)

          เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก Kyushu Institute of Technology (Wakamatsu Campus) ระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน คือ Mr. Ryogo Miyazaki ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการฝึกงานทางด้านเทคนิค ในการนี้ ผศ.ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานด้านหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติต้อนรับ และร่วมพูดคุยกับนักศึกษาเป็นอย่างดี โดย Mr. Ryogo Miyazaki ได้เข้าฝึกงานกับทางภาควิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 – 27 ธันวาคม 2561 โดยมี ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj