โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chemnitz University of Technology สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 นักศึกษาชาวเยอรมัน ระดับปริญญาโท จาก Chemnitz University of Technology จำนวน 1 คน คือ Mr. Joshua Dietz – Röthlingshöfer ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในการนี้ ผศ.ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานด้านหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติต้อนรับ และร่วมพูดคุยกับนักศึกษาเป็นอย่างดี ซึ่ง Mr. Joshua Dietz – Röthlingshöfer จะทำโปรเจคเกี่ยวกับ Lightweight Engineering เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj