โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก The University of Applied Sciences Upper Austria สาธารณรัฐออสเตรีย ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 นักศึกษาชาวออสเตรียจาก The University of Applied Sciences Upper Austria จำนวน 1 คน คือ Mr. Christian Schadauer ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในการนี้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ได้ให้เกียรติต้อนรับ และร่วมพูดคุยเป็นอย่างดี โดย Mr. Christian Schadauer ได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และจะร่วมเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวัสดุเชิงนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ และสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1/2561)

          อีกทั้งถือโอกาสอันดี เข้าพบ ผศ.ดร.กานต์ พนาศุภมัสดุ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี และ ดร.รุ่งโรจน์ เกาะคู อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ซึ่งได้ร่วมพูดคุย ต้อนรับ และให้คำแนะนำเป็นอย่างดี

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj