โครงการผู้แทนและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561

                   เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 นักศึกษาชาวต่างชาติ จำนวน 13 คน จาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยนักศึกษาชาวต่างชาติได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ทางด้านหุ่นยนต์ ระหว่างวันที่ 21 – 30 สิงหาคม 2561 ในการนี้ ผศ.ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานด้านหลักสูตรนานาชาติ พร้อมด้วยนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติเป็นอย่างดี

                   อีกทั้งในวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2561 ผู้แทนชาวต่างชาติจากสถาบันดังกล่าว คือ Prof. Dr. Eiji Hayashi, Prof. Dr. Masaki Fuchiwaki, Assoc. Prof. Dr. Panart Khajornrungruang และ Ms. Apiradee Horie ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในการนี้จึงถือโอกาสอันดีเข้าร่วมประชุมเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย โดยได้ร่วมประชุมหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์    

                   โดยก่อนเดินทางกลับ ผู้แทนชาวต่างชาติได้ร่วมฟังการนำเสนอผลงานการทำกิจกรรม workshop ทางด้านหุ่นยนต์ของนักศึกษาชาวต่างชาติ รวมถึงเล่าความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ และประสบการณ์ต่างๆ ในประเทศไทย อีกทั้งได้รับประกาศนีบัตรในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานด้านหลักสูตรนานาชาติ เป็นผู้มอบประกาศนีบัตรในครั้งนี้

นักศึกษา : ภาพ/ประสานงาน

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj