โครงการฝึกงานต่างประเทศ ณ  Kyushu Institute of Technology, Iizuka Campus ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2561 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จำนวน 2 คน คือ นายเอกธนัช ผู้พัฒน์ และ นายก้องภพ สาลิกา นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ได้เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศ ณ  Kyushu Institute of Technology, Iizuka Campus ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560 โดยได้เดินทางไปฝึกงาน ณ Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกงาน นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น และได้ศึกษาและทำงานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นคอยให้คำแนะนำ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

นักศึกษา : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj