โครงการฝึกงานต่างประเทศ ณ KOSEN, National Institute of Technology, Kumamoto College ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จำนวน 1 คน คือ นายณัฐ ตันติธนกิจ นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย นายธีรกานต์ ทวีรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศ ณ KOSEN, National Institute of Technology, Kumamoto College ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้เดินทางไปฝึกงาน ณ KOSEN, National Institute of Technology, Kumamoto College ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกงาน นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น และได้ศึกษาและทำงานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นคอยให้คำแนะนำ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

นักศึกษา : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj