โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร KMUTNB – ITS Staff Mobility Program 2018

                   เมื่อวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2561 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ประสานงานกับศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ สำนักงานอธิการบดี ในโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร KMUTNB – ITS Staff Mobility Program 2018 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 คน เป็นบุคลากรสายสนับสนุนชาวอินโดนีเซีย (ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน และระดับปฏิบัติการ) จากมหาวิทยาลัย Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Indonesia เพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมองค์กร การทำงาน และศิลปวัฒนธรรม

                   โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายในการดูแลบุคลากร จำนวน 1 คน คือ Mr. Rindo Desra Veky Yandara, Academic Administration Staff, Physics Department ซึ่งบุคลากรดังกล่าวได้เรียนรู้ระบบขั้นตอนการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร กับทางศูนย์การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ (Center for International Engineering Programs), หน่วยงานบริการการศึกษา, และหน่วยงานกิจการนักศึกษา โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงห้องปฏิบัติการของภาควิชา

เจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ภาพ

ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ : ภาพ/ประสานงานและอื่นๆ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj