ต้อนรับผู้แทนจาก University of Burgundy สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2561 ผู้แทนชาวต่างชาติจาก University Institute of Technology of DIJON-AUXERRE ภายใต้สังกัดของ University of Burgundy สาธารณรัฐฝรั่งเศส คือ Dr. Jean-Pierre Lemaitre, Head of the Mechanical and Production Engineering Department และ Ms. Virginie Baillet, International Relations Officer ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน และเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนี้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ดร.ธนพร โรจน์หิรัญสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบันเป็นอย่างดี อีกทั้งทางผู้แทนยังได้พูดคุยกับ Mr. Py Maxime นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Burgundy ผู้เข้าร่วมการฝึกงาน ณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj