ต้อนรับ Ms. Takako Nishino ผู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ผู้แทนชาวต่างชาติจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น คือ Ms. Takako Nishino, Section head of Academic Planning Section ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน และเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการในด้านโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนี้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบันเป็นอย่างดี และได้พาผู้แทนเข้าชมห้องปฏิบัติการดาวเทียม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ดร.พงศธร สายสุจริต อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

อีกทั้งยังถือโอกาสอันดีในครั้งนี้ พาผู้แทนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ สำนักงานอธิการบดี โดยได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน กับคุณพิมพ์วลัญช์ มูสิกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ

ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj