ต้อนรับผู้แทนจากบริษัท Denso Corporation และ Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ผู้แทนชาวต่างชาติจากบริษัท Denso Corporation ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Mr. Kenshin Yokose, Manager และ Mr. Theerawat Limpibunterng, Project Manager พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก Kyushu Institute of Technology คือ Prof. Dr. Eiji Hayashi, lecturer from Department of Mechanical Information Science and Technology, Faculty of Computer Science and Systems Engineering ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน และเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.อมรพันธุ์  พันธุ์โอภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบันเป็นอย่างดี

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ : ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj