ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Burgundy สาธารณรัฐฝรั่งเศส

          เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 นักศึกษาชาวฝรั่งเศส จำนวน 1 คน คือ Mr. Py Maxime จาก University of Burgundy ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานระยะสั้น โดย    Mr. Py Maxime ได้เข้าฝึกงานกับทางภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 9 เมษายน – 29 มิถุนายน 2561 โดยมี ดร.ศิริชัย ลีลาเชาว์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ดร.กิตติชัย ฟักพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต พร้อมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯ อีกทั้ง Mr. Py Maxime ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายกับนักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj