ต้อนรับผู้แทนจาก National Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ผู้แทนจาก National Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน คือ Prof. Ho-Chiao Chuang, Dean, Office of International Affairs และ Ms. Chieh-Yu Cheng, Director of Thailand Liaison Office ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน และเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนี้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบันเป็นอย่างดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ท่านอื่นๆ ได้ให้เกียรติพาผู้แทนเข้าชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้แทนเป็นอย่างดี

อีกทั้งยังถือโอกาสอันดีในครั้งนี้ พาผู้แทนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการนี้ คุณพิมพ์วลัญช์ มูสิกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลกิจกรรมของทางศูนย์ฯ เป็นอย่างดี

ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj