โครงการจัดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ประจำปีการศึกษา 2560

          ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการจัดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจัดสอบครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. และจัดสอบครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียนชั้น 4 อาคาร 89 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการสอบกันเป็นจำนวนมาก

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj