งานบรรยายการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติจาก Department of Mechanical Information Science and Technology, Faculty of Computer Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น คือ Prof. Dr. Masaki Fuchiwaki และ Asst. Prof. Dr. Panart Khajornrungruang ได้ให้เกียรติมาบรรยายข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น พร้อมบรรยายข้อมูลด้านการวิจัยทางด้าน Fluid Dynamics and Nanoscale Phenomena Observation ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj