โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับมหาวิทยาลัย Multimedia University ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 คน คือ น.ส.ณิชารีย์ ขุนด่านพินิจวงศ์  จากภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ และ น.ส.สุพิชญา พูลโภคา จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัย De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับมหาวิทยาลัย Multimedia University ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งนักศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาและทำกิจกรรม Workshop ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เบื้องต้น ในหัวข้อ Arduino and Robot, Android Application Development, และ 3D Modeling and Printing ณ มหาวิทยาลัย Multimedia University ประเทศมาเลเซีย เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 5 – 14 มกราคม 2561 โดยตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายกับนักศึกษาชาวต่างชาติและได้ศึกษาข้อมูลต่างๆจากอาจารย์ชาวมาเลเซีย รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศมาเลเซียอีกด้วย

ในการนี้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรศักดิ์  ศรีสังสิทธิสันติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ได้ให้เกียรติเดินทางไปติดตามความคืบหน้าของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมร่วมเจรจาขยายความร่วมมือกับผู้แทนจาก Multimedia University ในระหว่างวันที่ 10 – 13 มกราคม 2561

นักศึกษา : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj