ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Halla University สาธารณรัฐเกาหลี ปีการศึกษา 2560

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Halla University สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 13 คน ซึ่งมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยในการนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหุ่นยนต์ LEGO EV3 ณ ภาควิชาวิศวกรรมผลิต ดำเนินการอบรมโดย ดร. วิษณุ จิตวิริยะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมผลิต ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากนักศึกษาชาวเกาหลีใต้

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj