ต้อนรับผู้แทนและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

                   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ผู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น คือ Ms. Takako Nishino และ Ms. Miwa Kozuwa พร้อมด้วยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสถาบันดังกล่าว จำนวน 18 คน ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยนักศึกษาชาวญี่ปุ่นได้เข้าฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมหุ่นยนต์ในหัวข้อ Dog Robot และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหุ่นยนต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งจัดบรรยายโดย ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและหุ่นยนต์ และ ดร.วิษณุ จิตวิริยะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

                   ในการนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายพิเศษ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติต้อนรับผู้แทนและนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยพาชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องเรียน สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากทั้งผู้แทนและนักศึกษา

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj