ต้อนรับผู้แทนจาก Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ผู้แทนจาก Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Mr. Rajgopal Sashti, Advisor Fellowships & Sponsored Programs, Sam Nunn School of International Affairs ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน เจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนึ้ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.เต็มสิริ  ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.กิตติชัย  ฟักพันธุ์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต และ ผศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบันเป็นอย่างดี

ในเวลาถัดมา Mr. Rajgopal Sashti ยังได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Best Practices on how to Develop and Submit a Competitive Application to High-Profile Internship Programs and Global Companies” ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj