ต้อนรับผู้แทนจาก Chalmers University of Technology ราชอาณาจักรสวีเดน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 Mr. Abhilash Ram, International Communications Officer ผู้แทนจาก Chalmers University of Technology ราชอาณาจักรสวีเดน ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อบรรยายถึงหลักสูตรการเรียนการสอน และการใช้ชีวิต ณ Chalmers University of Technology พร้อมด้วยข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังมีตัวแทนนักศึกษาและศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลต่างๆแก่นักศึกษาเช่นกัน โดยในการนี้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมให้การต้อนรับ และเข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj