โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Dek-D Admission Fair ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร Dek-D Admission Fair ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค  เพื่อทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการแนะแนวทาง ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรายละเอียดของสาขาวิชาต่างๆในคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถนำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อในคณะ และสาขาที่ต้องการเรียนในอนาคตได้อย่างไม่ผิดพลาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.ศิริชัย ลีลาเชาว์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต และตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะอื่นๆ ร่วมเดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม โดยมีผู้ให้ความสนใจในหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นจำนวนมากและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

กองกิจการนักศึกษา : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj