โครงการนักศึกษาฝีกงานจาก IAESTE Thailand เพื่อเข้าฝึกงานกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 นักศึกษาชาวเยอรมัน ในโครงการ IAESTE Thailand จำนวน 1 คน คือ Mr. Moritz Sturm จาก Technical University of Munich ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการฝึกงานทางด้านเทคนิค โดย Mr. Moritz Sturm จะเข้าฝึกงานกับทางภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 – 19 พฤศจิกายน 2560 ในการนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ผศ.ดร.ชยธัช เผือกสามัญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj