โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (1 Month Program_21 August – 16 September 2017)

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก Kyushu Institute of Technology จำนวน 1 คน คือ Mr. Kazuki Kanamaru ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการฝึกงานทางด้านเทคนิค ในการนี้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติต้อนรับ และร่วมพูดคุยเป็นอย่างดี โดย Mr. Kazuki Kanamaru ได้เข้าฝึกงานกับทางภาควิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 – 16 กันยายน 2560 โดยมี ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และก่อนเดินทางกลับ Mr. Kazuki Kanamaru ได้นำเสนอผลงานทางด้านหุ่นยนต์ที่ได้ศึกษาระหว่างการฝึกงาน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากอาจารย์และนักศึกษา

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj