โครงการผู้แทนและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560

                   เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 นักศึกษาชาวต่างชาติ จำนวน 12 คน พร้อมด้วย Prof. Dr. Eiji Hayashi, Assoc. Prof. Dr. Masaki Fuchiwaki, Asst. Prof. Dr. Panart Khajornrungruang และ Ms. Takako Nishino ผู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยนักศึกษาชาวต่างชาติได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ทางด้านหุ่นยนต์ ระหว่างวันที่ 23 – 31 สิงหาคม 2560 ในการนี้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและหุ่นยนต์ ผศ.ดร.พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ ดร.วิษณุ จิตวิริยะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิต พร้อมด้วยนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนและนักศึกษาชาวต่างชาติเป็นอย่างดี

                   อีกทั้งในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 นักศึกษาชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันแห่งเกียรติยศ เพื่อแสดงความยินดีแก่ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP ROBOT ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก ประจำปี 2560 World RoboCup Rescue 2017 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

                   โดยก่อนเดินทางกลับ นักศึกษาชาวต่างชาติได้นำเสนอผลงานจากการทำกิจกรรม workshop ทางด้านหุ่นยนต์ รวมถึงเล่าความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ และประสบการณ์ต่างๆในประเทศไทย อีกทั้งได้รับประกาศนีบัตรในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ จิตวิริยะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิต เป็นผู้มอบประกาศนีบัตรในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ มจพ. : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj