โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น International Summer Academy in Engineering for Women (ISAE4W) ณ University of Applied Sciences Upper Austria สาธารณรัฐออสเตรีย ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 11 – 26 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน คือ นางสาวสุชญา โตนวล จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น International Summer Academy in Engineering for Women (ISAE4W) ณ University of Applied Sciences Upper Austriaสาธารณรัฐออสเตรีย ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาหญิงที่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม พร้อมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากหลากหลายประเทศ อาทิเช่น ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์ในต่างแดนมากมายจากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้

นักศึกษา : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ข่าว

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj