โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประจำปีการศึกษา 2559: 2 months program (June – July 2017)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จำนวน 2 คน คือ นายพงศ์พัทธ์  รัชรินทร์  นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมการผลิต  และนางสาวฉัตรชนก วันดี นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน – อวกาศ ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประจำปี 2559: 2 months program (June – July 2017) โดยได้เดินทางไปฝึกงาน ณ Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกงาน นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายกับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น และได้ศึกษาและทำงานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นคอยให้คำแนะนำ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

นักศึกษา : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj