ต้อนรับผู้แทนจาก Universiti Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย

          เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ผู้แทนจาก Universiti Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย คือ               Dr. Abdul Malek bin Ya'acob, Senior Lecturer and Head of Research and Innovation พร้อมด้วย Dr. Mohd Amzar Azizan, Senior Lecturer and Postgraduate Coordinator ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน และเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนึ้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน – อวกาศ ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบัน อีกทั้งยังถือโอกาสอันดีในครั้งนี้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน – อวกาศ ซี่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

พรพิมล เรืองปราชญ์ : ภาพ/สถานที่

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ข่าว

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj