บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมด้วยบัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมฝึกซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 กันอย่างเป็นระเบียบและอบอุ่น ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการฝึกซ้อมการจับและการถือใบปริญญาบัตรที่ถูกต้อง โดยบัณฑิตทุกท่าน จะได้รับบัตรประจำตัวบัณฑิตและเข้าที่นั่งตามหมายเลขบัตรประจำตัวที่กำหนดไว้โดยพร้อมเพรียงก่อนการฝึกซ้อมจริง ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการรับฟังคำชี้แจง ข้อปฏิบัติและข้อห้ามต่างๆสำหรับบัณฑิต รวมถึงฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวที ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกซ้อมในวันนี้ กรรมการผู้ดูแลการฝึกซ้อม จะรับรองรายชื่อในระบบคอมพิวเตอร์พร้อมแจกเข็มวิทยฐานะให้ โดยงานจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.-15.00 น. ที่ผ่านมา

 

IMG 6593  IMG 6650  IMG 6588  IMG 6727

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj