วันที่ประกาศข่าว

รูปหัวข้อข่าว

หัวข้อข่าวกิจกรรม

 

ระหว่างวันที่
11 มกราคม 2562 20190110 173549 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 10 มกราคม 2562
27 ธันวาคม 2561 S 21028971 โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย National Chung Cheng University ประจำปีการศึกษา 2561: Winter School Program 19 - 28 ธันวาคม 2561
27 ธันวาคม 2561 20181226 181227 0006 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University Institute of Technology of DIJON-AUXERRE ภายใต้สังกัดของ University of Burgundy สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2561 26 ธันวาคม 2561
18 ธันวาคม 2561 20181217 114019 ต้อนรับผู้แทนจาก KOSEN, National Institute of Technology, Kumamoto College ประเทศญี่ปุ่น 17 ธันวาคม 2561
13 พฤศจิกายน 2561 20181108 184441 กิจกรรม Winter Grill Party ภายใต้โครงการ International Activity Club ประจำปีการศึกษา 2561  8 พฤศจิกายน 2561
25 ตุลาคม 2561 DSCF8387 ต้อนรับผูู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 12 ตุลาคม 2561  12 ตุลาคม 2561
25 ตุลาคม 2561 20181011 171326(0) ต้อนรับผู้แทนจาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น 11 ตุลาคม 2561 
25 ตุลาคม 2561 Dek D TCAS Fair 2018 181008 0010 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Dek-D's TCAS Fair ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 6 ตุลาคม 2561
25 ตุลาคม 2561 20181002 103719 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu Institute of Technology (Wakamatsu Campus) ประเทศญี่ปุ่น ทางสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา 2561 (3 Months Program - 2 October - 27 December 2018) 2 ตุลาคม - 27 ธันวาคม 2561
24 ตุลาคม 2561 20180927 104712 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chemnitz University of Technology สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 27 กันยายน 2561 - 31 มีนาคม 2562
21 กันยายน 2561 20180917 102808 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญีปุ่น ทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2561 17 - 21 กันยายน 2561
18 กันยายน 2561 20180806 131857 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก The University pf Applied Sciences Upper Austria สาธารณรัฐออสเตรีย ประจำปีการศึกษา 2561 สิงหาคม - ธันวาคม 2561
5 กันยายน 2561 20180822 151116 โครงการผู้แทนและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 21 - 30 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม 2561 Iizuka 180831 0003 โครงการฝึกงานต่างประเทศ ณ Kyushu Institute of Technology, Iizuka Campua ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560 16 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2561
15 สิงหาคม 2561  DSCF4755 ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Halla University สาธารณรัฐเกาหลี ปีการศึกษา 2561 14 สิงหาคม 2561
14 สิงหาคม 2561 KUMAMOTO KOSEN 2018 180808 0018 โครงการฝึกงานต่างประเทศ ณ KOSEN, National Institute of Technology, Kumamoto College ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561 
14 สิงหาคม 2561 IMG 6297 โครงการฝึกงานต่างประเทศ ณ National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2560 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561
10 สิงหาคม 2561 112136 โครงการฝึกงานต่างประเทศ ณ Universiti Tunku Abdul Rahman ประเทศมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2560 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561
10 สิงหาคม 2561 DSCF2732 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร KMUTNB - ITS Staff Mobility Program 2018 10 - 11 กรกฎาคม 2561
10 สิงหาคม 2561 2 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา KMUTNB Engineering Summer Program 2018 25 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2561
18 มิถุนายน 2561 20180611 113059 ต้อนรับผู้แทนจาก University of Burgundy สาธารณรัฐฝรั่งเศส 11 มิถุนายน 2561
16 พฤษภาคม 2561 DSCF9939 ต้อนรับ Ms. Takako Nishino ผู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น 10 พฤษภาคม 2561
2 พฤษภาคม 2561 IMG 6301 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 2 พฤษภาคม 2561
26 เมษายน 2561 IMG 6241 ต้อนรับผู้แทนจากบริษัท Denso Corporation และ Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น 25 เมษายน 2561
11 เมษายน 2561 IMG 6101 ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Burgundy สาธารณรัฐฝรั่งเศส  9 เมษายน - 29 มิถุนายน 2561
9 มีนาคม 2561 IMG 6032 ต้อนรับผู้แทนจาก National Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน 8 มีนาคม 2561
2 มีนาคม 2561 DSCF7368 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ The University of Electro-Communications ประเทศญี่ปุ่น 28 กุมภาพันธ์ 2561
27 กุมภาพันธ์ 2561 IMG 5913 ต้อนรับผู้แทนจากบริษัท Denso Corporation ประเทศญี่ปุ่น 26 กุมภาพันธ์ 2561
20 กุมภาพันธ์ 2561 IMG 8874 โครงการจัดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ประจำปีการศึกษา 2560 10 กุมภาพันธ์ 2561
16 กุมภาพันธ์ 2561 DSCF6592 ต้อนรับผู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561
5 กุมภาพันธ์ 2561 IMG 5721 งานบรรยายการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology 2 กุมภาพันธ์ 2561 
30 มกราคม 2561 Nicharee28 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับมหาวิทยาลัย Multimedia University ประจำปีการศึกษา 2560 5 - 14 มกราคม 2561
18 มกราคม 2561  IMG 5702 ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Halla University สาธารณรัฐเกาหลี ปีการศึกษา 2560 18 มกราคม 2561
17 มกราคม 2561 97855 โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย National Chung Cheng University ประจำปีการศึกษา 2560: Winter School Program 18 - 29 ธันวาคม 2560
17 มกราคม 2561  23845797 1527324484028822 1369555535668350753 o โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม CommTECH Integrated Initiative 2017 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 21 - 29 พฤศจิกายน 2560
21 ธันวาคม 2560 S__20520986.jpg การประชุมคณะกรรมการส่วนงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ สัญจร ครั้งที่ 14/2560 20 ธันวาคม 2560
14 ธันวาคม 2560 IMG 5647 ต้อนรับผู้แทนและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น 14 ธันวาคม 2560
20 พฤศจิกายน 2560 IMG 5577 ต้อนรับผู้แทนจาก Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 20 พฤศจิกายน 2560
17 พฤศจิกายน 2560 IMG 5542 ต้อนรับผู้แทนจาก Chalmers University of Technology ราชอาณาจักรสวีเดน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  16 พฤศจิกายน
15 พฤศจิกายน 2560 IMG 5436 ต้อนรับผู้แทนจาก National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 10 พฤศจิกายน 2560
7 พฤศจิกายน 2560 IMG 6650 ซ้อมรับปริญญา   2 พฤศจิกายน 2560
16 ตุลาคม 2560 IMG 5294 งานในหลวง   12 ตุลาคม 2560
16 ตุลาคม 2560 IMG 4819 ประชุมจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 11 ตุลาคม 2560
9 ตุลาคม 2560 22345119 10213262286689236 41341012 o โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Dek-D Admission Fair ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึษา 2560  7 ตุลาคม 2560
4 ตุลาคม 2560  IMG 5335 มจพ.ร่วมรัฐ จัดแถลงก้าวหน้า พาเกษตรสู่ START UP 28 กันยายน 2560
4 ตุลาคม 2560  IMG 5335 iRAP ร่วมงานภูมิปัญญานักรบ 2560 20 ตุลาคม 2560
2 ตุลาคม 2560 IMG 9864 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงการต่างประเทศ 28 กันยายน 2560
25 กันยายน 2560 IMG 5365 โครงการนักศึกษาฝึกงานจาก IAESTE Thailand เพื่อเข้าฝึกงานกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 25 กันยายน - 19 พฤศจิกายน 2560
21 กันยายน 2560  IMG_5347 ผู้อำนวยการกองแผนงานเข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 กันยายน 2560
14 กันยายน 2560  IMG 5335 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (1 Month Program_21 August - 16 September 2017) 21 สิงหาคม - 16 กันยายน 2560
13 กันยายน 2560 IMG_8955.JPG คณะวิศวฯรับการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษา 6-7 กันยายน 2560
7 กันยายน 2560 IMG 5227 ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Friendship Project - TAFP) 5 กันยายน 2560
6 กันยายน 2560 IMG 5281 ต้อนรับผู้แทนจาก Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น 5 กันยายน 2560
1 กันยายน 2560 IMG 4873 โครงการผู้แทนและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 23 - 31 สิงหาคม 2560
1 กันยายน 2560 20170726 094917 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น International Summer Academy in Engineering for Women (ISAE4W) ณ University of Applied Sciences Upper Austria สาธารณรัฐออสเตรีย ประจำปีการศึกษา 2559 11 - 26 กรกฎาคม 2560
1 กันยายน 2560  1 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับมหาวิทยาลัย University of Southern Denmark ประจำปีการศึกษา 2559: 2 months program (June - July) 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560
1 กันยายน 2560 1 โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย National Kaohsiung First University of Science and Technology ประจำปีการศึกษา 2559: 2 months program 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560
30 สิงหาคม 2560 1 โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิยาลัย National Chung Cheng University ประจำปีการศึกษา 2559: 2 months program (June - July 2017) 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560
30 สิงหาคม 2560  1 โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับวิทยาลัย KOSEN, National Institute of Technology ประจำปีการศึกษา 2559: 2 monts program 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560
30 สิงหาคม 2560 S 60825630 โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Universiti Tunku Abdul Rahman ประจำปีการศึกษา 2559: 2 months program 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560 
25 สิงหาคม 2560 1+ โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประจำปีการศึกษา 2559: 2 months program (June - July 2017) 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560
10 สิงหาคม 2560 IMG 4866 โครงการสนับสนุนนักศึกษาไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560
31 กรกฎาคม 2560 IMG 4865 ต้อนรับผู้แทนจาก Universiti Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย 26 กรกฎาคม 2560
25 กรกฎาคม 2560 IMG 4854 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก The University of Applied Sciences Upper Austria ประเทศออสเตรีย 24 กรกฎาคม 2560 - 13 มกราคม 2561
17 กรกฎาคม 2560 IMG 4759 ต้อนรับผู้แทนจาก Multimedia University ประเทศมาเลเซีย และ De La Salle University –Dasmariñas ประเทศฟิลิปปินส์ 13 กรกฎาคม 2560
23 มิถุนายน 2560 DSCF1351 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันอัคคีภัย” 20 มิถุนายน 2560
30 พฤษภาคม 2560 IMG 4725 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 9 พฤษภาคม 2560
23 พฤษภาคม 2560 IMG 9354 มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กรมการแพทย์ และ สจล. 18 พฤษภาคม 2560
23 พฤษภาคม 2560 IMG 9205 วิศวฯ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ศาตราจารย์ คนที่ 4 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล 17 พฤษภาคม 2560
19 พฤษภาคม 2560 TON 2170 การแข่งขันหุ่นยนต์ TPA 2017 รอบคัดเลือกระดับอุดมศึกษา 22-23 เมษายน 2560
11 พฤษภาคม 2560 IMG 9106

บริษัท ไทยโตเคนเทอร์โม จำกัด เยี่ยมชมคณะฯ และแนะนำบริษัท

3 พฤษภาคม 2560
11 พฤษภาคม 2560 IMG 8972

วิศวฯ จัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “StartUp ธุรกิจอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ”

3 พฤษภาคม 2560
10 เมษายน 2560 IMG 8324

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

30-31 มีนาคม 2560
7 เมษายน 2560 IMG 8226

มจพ. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด บริษัทผลิตหุ่นยนต์ “ดินสอ”

29 มีนาคม 2560
3 เมษายน 2560 IMG 7743

งานเลี้ยงแสดงความยินดีคณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

21 มีนาคม 2560
24 มีนาคม 2560 IMG 4666 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (March 2017) 1 - 28 มีนาคม 2560
24 มีนาคม 2560 IMG 4625 ต้อนรับผู้แทนจาก Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น 22 มีนาคม 2560
24 มีนาคม 2560 S 44458065 ต้อนรับผู้แทนจาก Singapore University of Technology & Design สาธารณรัฐสิงคโปร์ 21 มีนาคม 2560
24 มีนาคม 2560 IMG 4526 ต้อนรับผู้แทนจาก National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน 14 มีนาคม 2560
23 มีนาคม 2560 IMG 4500 โครงการอบรมเทคนิคการสอนด้วยวิธี Active Learning 13 มีนาคม 2560
13 มีนาคม 2560 IMG 7241 วิศวฯ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา "ศาสตราจารย์ คนที่ 3 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์" 2 มีนาคม 2560
9 มีนาคม 2560 DSCF2642 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น 8 มีนาคม 2560
27 กุุมภาพันธ์ 2560 IMG 6814 วิศวฯ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560 ครบรอบ 58 ปี 17 กุมภาพันธ์ 2560
22 กุมภาพันธ์ 2560 IMG 6722 ขอแสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2559 คณะ2 14 กุมภาพันธ์ 2560
22 กุมภาพันธ์ 2560 IMG 4119 นักศึกษาวิศวฯ เยี่ยมชมศึกษาดูงานบริษัทศิษย์เก่า 7 กุมภาพันธ์ 2560
22 กุมภาพันธ์ 2560 340298 วิศวฯ นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 2-6 กุมภาพันธ์ 2560
21 กุมภาพันธ์ 2560 IMG 4241 ต้อนรับผู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น 17 กุมภาพันธ์ 2560
17 กุมภาพันธ์ 2560 IMG 6671 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง สร้างนวัตกรรมยุค...หุ่นยนต์บุกเวทีโลก 9 กุมภาพันธ์ 2560
16 กุมภาพันธ์ 2560 IMG 6638 มจพ. ร่วมกับ สสว. ธกส. กสก. เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up)2560 9 กุมภาพันธ์ 2560
10 กุมภาพันธ์ 16710635 1406173409416832 1961720993 o ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Halla University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 30 มกราคม 2560
9 กุมภาพันธ์ 2560 20170207 ๑๗๐๒๐๙ 0245 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประจำปีการศึกษา 2559: 1 week program (Sakura Science Scholarship) 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560

2 กุมภาพันธ์ 2560

16443147 1345963818798230 382600006 o

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมโครงการ SUT Startup Camp#7

13-15 มกราคม 2560
23 มกราคม 2560 2 การประชุมคณะกรรมการส่วนงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ สัญจร ครั้งที่ 1/2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 18 มกราคม 2560
16 มกราคม 2560 IMG 4046 โครงการนักศึกษาฝึกงานจาก Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าฝึกงานกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 4 - 16 มกราคม 2560
16 มกราคม 2560 IMG 4062 งานสัมมนาบรรยายโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ 13 มกราคม 2560
29 ธันวาคม 2559 IMG 3724 โครงการนักศึกษาฝึกงานจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ 10 ตุลาคม 2559 - 2 มกราคม 2560
25 พฤศจิกายน 2559 IMG 3986 ต้อนรับผู้แทนทางสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์จาก University of Southern Denmark ประเทศเดนมาร์ก 25 พฤศจิกายน
24 พฤศจิกายน 2559 14940228 1253728768002847 5719224026375962767 o วิศวฯ จัดโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้วิทย์-คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ (YB STEM Rovotics Camp by KMUTNB) 17-21 พฤศจิกายน 2559
24 พฤศจิกายน 2559 IMG 5960

Delta เปิดห้อง Industrial Automation and Instrumentation Laboratory ( Smart IA LAB) และพิธีมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

21 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2559 IMG 3921 ต้อนรับผู้แทนจาก Chalmers University of Technology ราชอาณาจักรสวีเดน 16 พฤศจิกายน 2559
10 พฤศจิกายน 2559 IMG 5606

วิศวฯ จัดแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย และแผนอพยพ ประจำปี 2559

4 พฤศจิกายน 2559
10 พฤศจิกายน 2559 IMG 4467 วิศวฯ เคมี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมเคทีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 และ การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 27-28 ตุลาคม 2559
8 พฤศจิกายน 2559 IMG 5290 2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 พฤศจิกายน 2559
8 พฤศจิกายน 2559 IMG 5252 2 งานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒน 1 พฤศจิกายน 2559
8 พฤศจิกายน 2559 IMG 5097 คณะผู้บริหาร และวิศวกร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 31 ตุลาคม 2559
1 พฤศจิกายน 2559 IMG 3841 โครงการนักศึกษาฝึกงานจาก IAESTE Thailand เพื่อเข้าฝึกงานกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 1 พฤศจิกายน 2559 - 31 มกราคม 2560
1 พฤศจิกายน 2559 14808667 10206316514625254 321632374 o ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรพล บุญฉาย ที่ได้รับ "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016" 19 ตุลาคม 2559
21 ตุลาคม 2559 IMG 3804 ต้อนรับคณะผู้แทนสมาชิกจากองค์กร IAESTE 20 ตุลาคม 2559
19 ตุลาคม 2559 14657701 1222457631129961 673126368 n ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันในงาน SEA MAKERTHON 2016 / BANGKOK 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2559
19 ตุลาคม 2559 อ.ธีรเดช ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ 15 สิงหาคม 2559
10 ตุลาคม 2559 S 40656956 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Dek-D Admission Fair ประจำปีการศึกษา 2559 8 ตุลาคม 2559
5 ตุลาคม 2559 IMG 3259 นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านความมั่นคง ณ มจพ.ปราจีนบุรี 22 กันยายน 2559
5 ตุลาคม 2559 IMG 2980 งานเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 21,23 กันยายน 2559
4 ตุลาคม 2559 14064012 1023118021141524 5829516930571902728 n โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Universiti Tunku Abdul Rahman ประจำปีการศึกษา 2558: 2 months program 20 มิถุนายน - 2 ตุลาคม 2559
4 ตุลาคม 2559 DSC 0474 ต้อนรับผู้แทนและนักศึกษาจาก Mapua Institute of Technology and Engineering Education ประเทศฟิลิปปินส์ 3 ตุลาคม 2559
3 ตุลาคม 2559 IMG 3634 ต้อนรับผู้แทนจาก University of Siegen ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 30 กันยายน 2559
19 กันยายน 2559 IMG 2652 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบปีการศึกษา 2558 6-7 กันยายน 2559
16 กันยายน 2559 IMG 3594 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 12 - 16 กันยายน 2559
13 กันยายน 2559 IMG 2677 ศิษย์เก่าฯ มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 กันยายน 2559
13 กันยายน 2559 IMG 2540 ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "ตลาดเกษตรดิจิทัล" ณ ถนนด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม 6 กันยายน 2559
12 กันยายน 2559 IMG 3312 โครงการสนับสนุนนักศึกษาไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 1 มิถุนายน 2559
9 กันยายน 2559 20160831 092040 วิศวฯ ร่วมงาน Open House ที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดโดย กองงาน มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 31 สิงหาคม 2559
9 กันยายน 2559 14193718 10205965403887705 1299986018 n 2 ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรพล บุญฉาย และ นายสินเมธ มีเฉลา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน "The Belt and Road" Asian Makers' Camp : Make with Shenzhen 12-17 สิงหาคม 2559
6 กันยายน 2559 IMG 3022 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก KOSEN National Institute of Technology ประจำปีการศึกษา 2559  22 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559
6 กันยายน 2559 IMG 3310 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญีปุ่น ทางสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ 27 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559
2 กันยายน 2559 IMG 3238 โครงการนักศึกษาฝึกงานจาก IAESTE Thailand เพื่อเข้าฝึกงานกับภาควิชาวิศวกรรมการผลิต 2 กันยายน - 31 ตุลาคม 2559
29 สิงหาคม 2559 IMG 4087 หัวหน้าสำนักงานคณบดี/ผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยมชมดูงานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. 18 สิงหาคม 2559
29 สิงหาคม 2559  IMG 2410 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2559 18 สิงหาคม 2559
29 สิงหาคม 2559  20160817 100722 วิศวฯ เข้าร่วมงานวันวิชาการ ณ โรงเรียน เซนต์คาเบรียล 17-18 สิงหาคม 2559
22 สิงหาคม 2559 IMG 2165 วิศวฯ จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 4 สิงหาคม 2559
22 สิงหาคม 2559 IMG 2039 2 ทีมหุ่นยนต์ iRAP Robot ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน วิศวะ 59 3 สิงหาคม 2559
22 สิงหาคม 2559 9 วิศวฯ จัดอบรมครูระดับมัธยมศึกษาเพื่อสร้างสรรค์สื่อสิ่งประดิษฐ์ และสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM2) 29-30 กรกฎาคม 2559
22 สิงหาคม 2559 IMG 7831 2 นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาได้รับรางวัล The third Delta Cup high school automation design contest 23-28 กรกฎาคม 2559
17 สิงหาคม 2559 IMG 4031 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Intelligent Space System Laboratory, University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น 17 สิงหาคม 2559
17 สิงหาคม 2559 IMG 2975 โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประจำปีการศึกษา 2558: 2 months program (June - July 2016) 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2559
16 สิงหาคม 2559  IMG 2814 โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย National Kaohsiung First University of Science and Technology, Taiwan ประจำปีการศึกษา 2558: 2 months program 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2559
16 สิงหาคม 2559 IMG 2811 โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับวิทยาลัย KOSEN, National Institute of Technology ประจำปีการศึกษา 2558: 2 months program 1 มิถุนายน - 1 สิงหาคม 2559
16 สิงหาคม 2559 IMG 1991 งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP ROBOT 1 สิงหาคม 2559
16 สิงหาคม 2559 IMG 1529 สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 27-29 สิงหาคม 2559
4 สิงหาคม 2559 group photo โครงการความร่วมมือทางวิชาการการสร้างดาวเทียมกับ Kyushu Institute of Technology 26 - 30 มิถุนายน 2559
2 สิงหาคม 2559 IMG 1334 iRAP Robot แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยเข้าพบนายกรัฐมนตรี 21 กรกฎาคม 2559
25 กรกฎาคม 2559 IMG 0904 มจพ.คว้าแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย เป็นสมัยที 8 ให้กับประเทศไทย 6 กรกฎาคม 2559
25 กรกฎาคม 2559 IMG 0744 งานพัสดุจัดบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการเขียนข้อกำหนดรายการพัสดุ 5 กรกฎาคม 2559
22 กรกฎาคม 2559 IMG 0428 วิศวฯ ลงนามความร่วมมือกับบริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด 22 มิถุนายน 2559
15 กรกฎาคม 2559 IMG 2896 ต้อนรับผู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น 15 กรกฎาคม 2559
14 กรกฎาคม 2559 20160701 082419 วิศวฯ แนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1 กรกฎาคม 2559
11 กรกฎาคม 2559 13509393 525115287672595 1083198586 o ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วัชรชัย ภุมรินทร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโปสเตอร์การนำเสนอ KM 24 มิถุนายน 2559
5 กรกฎาคม 2559 IMG 2858 ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาจาก Eindhoven University of Technology ประเทศเนเธอร์แลนด์ 5 กรกฎาคม 2559
4 กรกฎาคม 2559 IMG 7500 สายสนับสนุนวิชาการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 23 มิถุนายน 2559
27 มิถุนายน 2559 DSC 0131 เครื่องกลฯ จัดสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง Bio-Based and Textile Reinforced Composites : Design and Development for Large Scale Productions 8-9 มิถุนายน 2559
27 มิถุนายน 2559 IMG 7413 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อมุ่งสู่สากล 15 มิถุนายน 2559
27 มิถุนายน 2559 IMG 9830 มอบรางวัลการประกวดแนวคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 10 มิถุนายน 2559
27 มิถุนายน 2559 IMG 8225 วิศวฯ จัดโครงการอบรมครูระดับมัธยมศึกษา เพื่อสร้างสรรค์สื่อสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 1 3-5 มิถุนายน 2559
21 มิถุนายน 2559 13441863 1261429987209486 1126802474 o ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผลงานนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559 (TPA Robot Contest Thailand Championship 2016) 11-12 มิถุนายน 2559
21 มิถุนายน 2559 IMG 9580 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 8-10 มิถุนายน 2559
16 มิถุนายน 2559 IMG 9250 วิศวฯ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติว่าด้วยนวัตกรรมในงานวิศวกรรม (ICEI 2016) 6-7 มิถุนายน 2559
16 มิถุนายน 2559 13350372 518293168354807 5402224304370582084 o มจพ. จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัยเข้าร่วมการแข่งขัน World RoboCup Rescue 2016 29 พฤษภาคม 2559
10 มิถุนายน 2559 13405472 10207312318912434 1508714103 o โครงการนักศึกษาฝึกงานจาก Brandenburg University of Technology Cottbus - Seftenberg ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 4 เมษายน - 30 มิถุนายน 2559
2 มิถุนายน 2559 IMG 2522 โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประจำปีการศึกษา 2558: 2 and 3 months program 10 กุมภาพันธ์ - 7 พฤษภาคม 2559
30 พฤษภาคม 2559 CIOD 2016 8 วิศวฯ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดงาน CIOD 2016 12 พฤษภาคม 2559
26 พฤษภาคม 2559 IMG 5178

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันโครงการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี

ครั้งที่ 4

2 เมษายน 2559
26 พฤษภาคม 2559 BAN PR001 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์ ข้าราชการลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 1 เมษายน 2559

10 พฤษภาคม 2559

 DSCF3959 การสัมมนาผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง "คณะวิศวกรรมศาสตร์กับผลการดำเนินงานตามแผน 11 เพื่อเตรียมการสู่แผน 12" 28-30 เมษายน 2559
4 พฤษภาคม 2559 IMG 2804 ต้อนรับผู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น 4 พฤษภาคม 2559
3 พฤษภาคม 2559 S 50126860 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Dek-D Admission Fair 30 เมษายน 2559
27 เมษายน 2559 12973153 10201695901396183 8821210778108807748 o คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 สรงน้ำพระพุทธรูป ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ อดีตผู้บริหารและผู้บริหารมหาวิทยาลัย 12 เมษายน 2559

21 เมษายน 2559

 0 การประชุมคณะกรรมการส่วนงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ สัญจร ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  20 เมษายน 2559

11 มีนาคม 2559

 TON 7090 มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  7 เมษายน 2559

23 มีนาคม 2559 

IMG 2728

ต้อนรับผู้แทนจาก National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน

22 มีนาคม 2559

17 มีนาคม 2559

IMG 2545

โครงการนักศึกษาฝึกงานจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

20 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2559

3 มีนาคม 2559

IMG 2634

ต้อนรับ Dr. Stuart Holmes จาก The University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร

3 มีนาคม 2559

29 กุมภาพันธ์ 2559

IMG 2627

ต้อนรับผู้แทนจาก Carnegie Mellon University

25 กุมภาพันธ์ 2559

29 กุมภาพันธ์ 2559

IMG 2572

ต้อนรับผู้แทนจาก University of Southern Denmark 

24 กุมภาพันธ์ 2559

29 กุมภาพันธ์ 2559

ENGCONNECTVo01 1

วิศวฯ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาวิศวกรให้ตอบรับกับภาคอุตสาหกรรม และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Technopreneur โดย รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช อดีตอธิการบดี 

18 ธันวาคม 2558

18 กุมภาพันธ์ 2559

IMG 2543

ต้อนรับผู้แทนจาก FH Aachen University of Applied Sciences ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

17 กุมภาพันธ์ 2559

12 กุมภาพันธ์ 2559

TON 7233

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ The University of Applied Sciences Upper Austria

10 กุมภาพันธ์ 2559

26 มกราคม 2559

IMG 2496

ต้อนรับผู้แทนจาก The University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร

26 มกราคม 2559

20 มกราคม 2559

DSC00001

ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น

13 มกราคม 2559

15 มกราคม 2559

IMG 2446

ต้อนรับผู้แทนจาก National Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน

14 มกราคม 2559

4 มกราคม 2559

อ.ชัยณรงค์ รับใบประกาศนียบัตร

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์ ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น ใน The 6th International Conference on Mechanical Engineering

16-18 ธันวาคม 2558

4 มกราคม 2559

1224 2858iRAP ME

ทีม iRAP_ME ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่นในโครงการ "ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2558"

24-28 ธันวาคม 2558

29 ธันวาคม 2558

IMG 4687

จัดงานทำบุญคณะฯ และเปิดห้องประชุมวิจิตรวาที  อาคาร 89 และสวนวิศวกรรมศาสตร์

24 ธันวาคม 2558

25 ธันวาคม 2558

IMG 4055

สวนาวิชาการ และปาฐกถาพิเศษ Technopreneur

18 ธันวาคม 2558

14 ธันวาคม 2558 

IMG 2301

ต้อนรับผู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

9 ธันวาคม 2558

8 ธันวาคม 2558

1

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ที่ได้รับรางวัลเทคโนโลยีการผลิต ที่ได้รับรางวัล

25-27 พฤศจิกายน 2558

4 ธันวาคม 2558

IMG 0821

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา PE/ChE ที่ได้รับรางวัล

9-10 พฤศจิกายน 2558

26 พฤศจิกายน 2558

IMG 2265

ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Yishun Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร์

26 พฤศจิกายน 2558

26 พฤศจิกายน 2558

IMG 3508

คณะกรรมการประเมินคณะภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2557 เยี่ยมคณะฯ

18 พฤศจิกายน 2558

24 พฤศจิกายน 2558

12283213 964225893633580 840961689 n

นักศึกษาชุมนุมนักประดิษฐ์วิศวฯ ได้รับรางวัลในโครงการ Young MEA Volunteer 2558

30 ตุลาคม 2558

20 พฤศจิกายน 2558

IMG 3341

ผู้บริหารคณะฯ ร่วมงานวันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน

13 พฤศจิกายน 2558

20 พฤศจิกายน 2558

DSC 1670 a

วิศวฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จำกัด

8 พฤศจิกายน 2558

10  พฤศจิกายน 2558

IMG 2182IMG 2182

ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก University of Applied Sciences Upper Austria

9 พฤศจิกายน 2558

29 ตุลาคม 2558

ปฐพี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับรางวัล 2 รายการ "ประกวดแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี" "ประกวดปริญญานิพนธ์"

25 เมษายน 2558

28 ตุลาคม 2558

IMG 1544

งานแถลงข่าวเปิดตัว "การจัดการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ปีที่ 2

20 ตุลาคม 2558

27 ตุลาคม 2558

IMG 2135

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพงศ์ เสนาชัย ที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2558"

19 ตุลาคม 2558

27 ตุลาคม 2558

TON 8867

พิธีถวายพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

15 ตุลาคม 2558

27 ตุลาคม 2558

IMG 1412

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

15-16 ตุลาคม 2558

21 ตุลาคม 2558

IMG 1442

วิศวฯ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ GAMMAGO

19 ตุลาคม 2558

20 ตุลาคม 2558

IMG 0590

วิศวะเครื่องกลฯ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium on Sustainable Green Science and Technology

8 ตุลาคม 2558

19 ตุลาคม 2558

IMG 0801

วิศวฯ มจพ. เดินหน้าประเทศไทย พัฒนาคนสู่งานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาชาติยั่งยืน

9 ตุลาคม 2558

14 ตุลาคม 2558

 12167033 10207011449022201 932070808 n

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน Dek-D Admission Fair

10 ตุลาคม 2558

9 ตุลาคม 2558

  MG 0071

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาเยี่ยมชมคณะฯ

29 กันยายน 2558

9 ตุลาคม 2558

12116275 1015832561771611 2076576695 o

นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องมือวัดฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Hebocon Thailand

27 กันยายน 2558

6 ตุลาคม 2558

 MG 0229

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง KMUTNB กับ Gulf

2 ตุลาคม 2558

5 ตุลาคม 2558

IMG 2089 a1

นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Enjoy Science: Let's Print the Word

27 กันยายน 2558

2 ตุลาคม 2558

 IMG 2028

ต้อนรับนักศึกษาฝีกงานจากโครงการ IAESTE Thailand

1 ตุลาคม 2558 - 31 มกราคม 2559

1 ตุลาคม 2558

 MG 9581

งานเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2558

23-24 กันยายน 2558

1 ตุลาคม 2558

 MG 9368

คณาจารย์วิศวฯ เข้าร่วมพิธีมอบทุนโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจาก กทปส.

22 กันยายน 2558

1 ตุลาคม 2558

1

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ฯ มอบเงินสนับสนุนการศึกษา

16,23 กันยายน 2558

15 กันยายน 2558

yamo2015

ขอแสดงความยินดีกับทีม iRAP_Fulffy ทีม RoboAC be Forgive และทีม iRAP_ Labour

27-29 สิงหาคม 2558

10 กันยายน 2558

Picture with poster Supak Tontisirin

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุภัค ตันติศิรินทร์ ที่ได้รับรางวัล Poster Award

28 มิ.ย.-2 ก.ค.2558

10 กันยายน 2558

 MG 9153

คณะครูและนักเรียน รร.ศรีธรรมราชศึกษา เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์

3 กันยายน 2558

8 กันยายน 2558

IMG 1570 KIT

โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประจำปีการศึกษา 2557: 2 months program

1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2558

8 กันยายน 2558

IMG 1595 Kosen

โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับวิทยาลัย KOSEN, Institute of National Colleges of Technology ประจำปีการศึกษา 2557: 2 months program

1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2558

7 กันยายน 2558

IMG 1635

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก KOSEN, Institute of National Colleges of Technology ประเทศญี่ปุ่น

31 สิงหาคม - 12 กันยายน 2558

4 กันยายน 2558

11954752 10203526926452875 5563976067360416691 n

นักศึกษาวิศวฯ เข้าร่วมกิจกรรม Young Energy Engineering Camp

22 สิงหาคม 2558

3 กันยายน 2558

 IMG 1592

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

27 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558 

28 สิงหาคม 2558

IMG 1540

บุคลากรวิศวฯ รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรตินักทำลายวัตถุระเบิด จากกรมสรรพาวุธ

20 สิงหาคม 2558

24 สิงหาคม 2558

  MG 8640

งานสานเสวนา “สร้างดาวเทียมโดยคนไทย ไม่ไกลเกินฝัน” 

17 สิงหาคม 2558

18 สิงหาคม 2558

TON 2678

ต้อนรับทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP_Junior คว้ารองแชมป์อันดับ 1 และรางวัล Best in Class Mobility ในรายการ World RoboCup Rescue 2015

27 กรกฎาคม 2558

14 สิงหาคม 2558

IMG 1238

จัดอบรมเรื่องการใช้ Arduino

4 สิงหาคม 2558

14 สิงหาคม 2558

IMG 8251

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

7 สิงหาคม 2558

14 สิงหาคม 2558

 MG 8139

จัดอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หัวข้อ "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน"

4 สิงหาคม 2558

14 สิงหาคม 2558

 MG 8027

วิศวฯ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 2558

3 สิงหาคม 2558

23 กรกฎาคม 2558

โครงการเจรจาขยายความร่วมมือกับ Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 

9 - 10 กรกฎาคม 2558

16 กรกฎาคม 2558

 MG 7536

นำนักศึกษาใหม่สู่ มจพ.ปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2558

8 กรกฎาคม 2558

16 กรกฎาคม 2558

 MG 7189

วิศวฯ จัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558

6-7 กรกฎาคม 2558

2 กรกฎาคม 2558

IMG 2506

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ จัดประชุมวิชาการ CRIT2015

26 มิถุนายน 2558

2 กรกฎาคม 2558

 MG 6288

สัมมนาบุคลากรสำนักงานคณบดี ประจำปี 2558

24 มิถุนายน 2558

1 กรกฎาคม 2558

ผลรางวัล2

ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรวิชช์ ศิริอุดมรัตน์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน RDC 2015

20 มิถุนายน 2558

1 กรกฎาคม 2558

IMG 6030

วิศวฯ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนรู้ด้านเทคนิคการสอนของอาจารย์ผู้เกษียณ

17 มิถุนายน 2558

1 กรกฎาคม 2558

IMG 5301

วิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

10,17 มิถุนายน 2558

30 มิถุนายน 2558

IMG 5981

ขอแสดงความยินดีกับทีม RoboAC_Carburizing และ Devil Team

13-14 มิถุนายน 2558

22 มิถุนายน 2558

DSC 8230

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัย

18 มิถุนายน 2558

17 มิถุนายน 2558

IMG 1442

ศึกษาดูงานโรงงานรมดำ และอะโนไดซ์ กรมสรรพาวุธทหารบก

16 มิถุนายน 2558

17 มิถุนายน 2558

IMG 1230

ศึกษาดูงานโรงงานผลิตอาวุธปืน กรมสรรพาวุธทหารบก

11 มิถุนายน 2558

12 มิถุนายน 2558

IMG 5113

วิศวฯ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4 มิถุนายน 2558

29

พฤษภาคม 2558

 IMG 4556

วิศวฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับเอเชีย

18 พฤษภาคม 2558 

29

พฤษภาคม 2558

 IMG 4880 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557

21 พฤษภาคม 2558

29

พฤษภาคม 2558

 DSC09286DSC09286 ผู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology บรรยายพิเศษ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

28 พฤษภาคม 2558

14 พฤษภาคม 2558

DSC 0426 วันโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมการวัดและควบคุม

24  เมษายน  2558

14 พฤษภาคม 2558

S 10649616

กิจกรรมในงาน Dek-D Admission Fair

3 พฤษภาคม 2558

14 พฤษภาคม 2558

 DSC 7540

งานบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

6 พฤษภาคม 2558

1 พฤษภาคม 2558

11173548 927851477236387 450986285 n

คณะวิศวฯ จัดงานนัดพบแหล่งงาน KMUTNB Engineering Career Days 2015

29 - 30 เมษายน

2558

1 พฤษภาคม 2558

11173548 927851477236387 450986285 n

จัดกิจกรรม 5 ส. พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

23 เมษายน 2558

27 เมษายน 2558

11173548 927851477236387 450986285 n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผลงานของนักศึกษา

15 กุมภาพันธ์ 2558

27 เมษายน 2558

IMG 1148

ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญและการบรรยายพิเศษหลักสูตรสองปริญญาด้าน Space Engineering จาก KIT

21 เมษายน 2558 

17 เมษายน 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากร

8 เมษายน 2558

17 เมษายน 2558

มจพ. มอบหุ่นยนต์ “เจริญตา” แก่สภากาชาดไทย

31 มีนาคม 2558

17 เมษายน 2558

คณะวิศวฯ รับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา

30 มีนาคม 2558

3 เมษายน 2558

IMG 1106

Cardiff University เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

27 มีนาคม 2558

25 มีนาคม 2558

IMG 2197

พิธีลงนามความร่วมมือกับ Delta Electronics

25 มีนาคม 2558 

3 มีนาคม 2558

IMG 2187

จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล

19 พฤศจิกายน 2556 

2 มีนาคม 2558

146

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง KIT และ KMUTNB

23 กุมภาพันธ์ 2558 

2 มีนาคม 2558

099

ผู้บริหาร KIT ให้เกียรติร่วมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. 2558

19 กุมภาพันธ์ 2558

27 กุมภาพันธ์ 2558

IMG 1932

คณาจารย์วิศวฯ รับรางวัลในงาน “วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2558”

19 กุมภาพันธ์ 2558

27 กุมภาพันธ์ 2558

IMG 1479

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารคณะฯ

18 กุมภาพันธ์ 2558 

27 กุมภาพันธ์ 2558

DSC 5517

วิศวฯ มอบหมวกนิรภัย

17 กุมภาพันธ์ 2558 

20 กุมภาพันธ์ 2558

TON 0572

ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557

 9 กุมภาพันธ์ 2558    

20 กุมภาพันธ์ 2558

025

หารือตั้งสมาคมศิษย์เก่า Kyushu Institute of Technology (KIT) ในประเทศไทย

7 กุมภาพันธ์ 2558    

17 กุมภาพันธ์ 2558

 1

สัมมนาผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง “คณะวิศวกรรมศาสตร์กับการก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม”

11-13 กุมภาพันธ์ 2558

16 กุมภาพันธ์ 2558

 IMG 1459

มจพ. ส่งมอบหุ่นยนต์เก็บกู้วัสดุกัมตรังสีให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

12 กุมภาพันธ์ 2558

16 กุมภาพันธ์ 2558

 IMG 1142

นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้าร่วมแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2558

2-5 กุมภาพันธ์ 2558

13 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไขยนรินทร์ อัครวโรดม ที่ได้รับรางวัลผู้เสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม

23-25 ตุลาคม 2557

13 มกราคม 2558

บ.มิตซูบิชิ เฮฟวี่ฯ มอบเครื่องปรับอากาศให้คณะวิศวกรรมศาสตร์

7 มกราคม 2558

8 มกราคม 2558

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธนศักดิ์ที่ได้รับ
รางวัลนำเสนอผลงานดีเด่น

15-16 ธันวาคม 2557

 7 มกราคม 2558

 

 วิศวฯ จัดทำบุญปีใหม่และงานสังสรรค์ปีใหม่ 2558

 24 ธันวาคม 2557

 7 มกราคม 2558

 

 นักศึกษาวิศวฯ รับทุนการศึกษา

 23 ธันวาคม 2557

 7 มกราคม 2558

 

พานักศึกษาเครื่องกลฯ เยี่ยมชมบริษัท Triumph Aviation Service Asia

 17 ธันวาคม 2557

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj