×

Warning

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /var/www/th/images/stories/activity/year2558/ac58-0417-02
×

Notice

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/year2558/ac58-0417-02
มจพ. มอบหุ่นยนต์ “เจริญตา” แก่สภากาชาดไทย
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวส่งมอบ “หุ่นยนต์เจริญตา” โดยมีนายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย กล่าวรับมอบ “หุ่นยนต์เจริญตา” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา 
    ปัจจุบันผู้ป่วยตาบอดจากกระจกตาพิการที่ขึ้นทะเบียนรอดวงตากับศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ทั้งหมดมีจำนวนกว่า 8,000 ราย เป็นผู้ป่วยเก่าคงค้างรอดวงตาจากปีก่อนๆ รวมกับผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีประมาณ 1,500 ราย ในขณะที่สามารถจัดเก็บดวงตาหลังผู้บริจาคเสียชีวิตได้เพียงปีละประมาณ 500 ดวงเท่านั้น  ทำให้ผู้ป่วยรอดวงตาสะสมมากขึ้นทุกปี  สิ่งสำคัญที่ศูนย์ดวงตาพยายามดำเนินการมาโดยตลอดคือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ การจัดกิจกรรมรณรงค์ตามเทศกาล การนำเสนอบทความ รวมทั้งร่วมมือกับสื่อมวลชนและดารานักแสดงเชิญชวนประชาชนให้บริจาคดวงตา แต่การเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้เป็นที่สนใจและเข้าใจ ง่ายของประชาชนเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารเกี่ยวกับการเก็บดวงตาจากผู้เสียชีวิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ร่วมกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จึงได้ร่วมมือกันจัดสร้างหุ่นยนต์เพื่อการบริจาคดวงตา โดยได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานชื่อหุ่นยนต์ ว่า “เจริญตา” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  2556  หุ่นยนต์นี้จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาส 150 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศเยอรมัน และ 53 ปี ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาคประชาชนของประเทศเยอรมัน  (ปัจจุบันคือ 56 ปี แห่งนี้ของ มจพ. กับเยอรมัน) กอปรกับวาระครบ 50 ปี ของการก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และวาระสำคัญอย่างยิ่งคือ ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อใช้เป็นหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย "หุ่นยนต์เจริญตา"  เกิดจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและสภากาชาดไทย ได้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ออกแบบและจัดสร้างหุ่นยนต์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. และสนับสนุนงบประมาณ โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และส่งมอบให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
                 “หุ่นยนต์เจริญตา” เป็นนวัตกรรมประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและตอบสนองความสนใจของประชาชนทั่วไป และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคดวงตามากขึ้น ประชาชนได้เรียนรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคดวงตานำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติในการบริจาคดวงตา ประชาชนที่ป่วยด้วยโรคกระจกตาและต้องรักษาด้วยการเปลี่ยนกระจกตาใช้เวลา รอดวงตาไม่นาน  และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแสดงความจำนงบริจาคดวงตาได้มากขึ้น แนวคิดในการออกแบบและจัดสร้าง “หุ่นยนต์เจริญตา” ยึดจุดเด่นของศูนย์ดวงตาเป็นสำคัญ โดยให้มีจุดเด่นที่ดวงตา พร้อมสัญลักษณ์แว่นบุญตา ตรงบริเวณส่วนหัว นอกจากนี้ยังเพิ่มลูกเล่นเกี่ยวกับดวงตาที่สามารถกรอกสายตาไปมา เพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์คนไทย ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพตา และการรณรงค์เพื่อรับบริจาคดวงตา 
การทำงานของ “หุ่นยนต์เจริญตา”
หุ่นยนต์เจริญตา สามารถ :
1. กรอกข้อมูลประวัติของผู้บริจาค 
2. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้บริจาคดวงตา 
3. พิมพ์ใบอนุโมทนาการบริจาค 
4. ติดต่อสื่อสารกับ ระบบ  3G  WIFI 
5. เก็บประวัติผู้บริจาค  
 คุณลักษณะของ “หุ่นยนต์เจริญตา”       
             ตัวหุ่นยนต์เจริญตาสามารถเคลื่อนไหวได้  การเคลื่อนย้าย สะดวก  รวดเร็ว  ติดตั้งง่าย  น้ำหนักตัวรวมแบตเตอรี่ ไม่เกิน 60 กิโลกรัม  แหล่งจ่ายไฟฟ้าให้ตัวหุ่น แบตเตอรี่แบบชาร์ตได้ การใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า  3 ชั่วโมง โครงสร้างทางกล ชุดขับเคลื่อนตัวหุ่นยนต์เจริญตา ชุดเคลื่อนไหวส่วนหัวและแว่นตา โครงสร้างทางไฟฟ้า ชุดควบคุมมอเตอร์ขับกำลังส่วนเคลื่อนที่  ชุดควบคุมมอเตอร์ขับกำลังส่วนเคลื่อนไหวส่วนหัวและแว่นตา  ชุดเชื่อมโยงขนาดและการเคลื่อนที่  หุ่นยนต์เจริญตามีความสูงจากพื้นถึงส่วนหัว 150 cm ฐานขนาด 80 cm ´ 75 cm ความกว้างสูงสุดเมื่อเปิดปีกแว่นบุญตา 160 cm ขับเคลื่อนด้วยล้ออิสระสองล้อหุ่นยนต์เจริญตาสามารถ เคลื่อนที่เดินหน้า ถอยหลังและหมุนรอบตัวเองทางซ้ายและขวา
ผู้ออกแบบและจัดสร้างหุ่นยนต์เจริญตา ประกอบด้วย คณาจารย์และนักศึกษา ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรศิลป์   ทุมวิภาต                ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
2. รองศาสตราจารย์ เวช        วิเวก                    
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรา    วราวิทย์   
4. อาจารย์สุรินทร์             เพชรมุณี    
5. ดร.เรวัต                        ศิริโภคาภิรมย์  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คทาเทพ   สวัสดิพิศาล        
7. อาจารย์ดนุชา                   ประเสริฐสม   
8. นายณัฐพงษ์                   จักรธรานนท์    
9. นายพลวรรธน์                ขุนเพชร             
10. นายสุทธินันท์                 แสงเงิน              
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ             
11.อาจารย์มานพ                 คงคานิธิ              
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปูมยศ  วัลลิกุล                
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเลคทรอนิกส์
13. รองศาสตราจารย์ สุมาลี      อุณหวณิชย์     
14. นายจักรพงศ์                  คุ้มทรัพย์          
 
{gallery}activity/year2558/ac58-0417-02{/gallery}
LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj