×

Warning

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /var/www/th/images/stories/activity/year2558/ac58-0220-02
×

Notice

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/year2558/ac58-0220-02

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและเข้ารับเกียรติบัตรจาก ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ       บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558    ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557ได้แก่

สายวิชาการ

กลุ่มทั่วไป                  รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร        สังกัดภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

สายสนับสนุนวิชาการ

กลุ่มทั่วไป                  นายอภิวัฒน์ มณีงาม               สังกัดสำนักงานคณบดี

          นอกจากนี้ รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ยังได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2557 อีกด้วย ซึ่งจะมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

          ในปีที่ผ่านมา รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร มีผลงานในหลากหลายด้าน ได้แก่

  1. ผลงานด้านการเรียนการสอน ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557

ประพันธ์ตำราเรื่อง “หลักการพื้นฐานของการกัดกร่อน”

  1. ผลงานด้านการวิจัย ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยเข้ารับทุนจาก ฯพณฯ องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์        จุลานนท์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556

ทั้งนี้ รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร ยังมีแนวทางการทำหน้าที่ในงานสอน โดยกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการเรียน/การค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการโต้ตอบเสวนาและการนำเสนอหน้าห้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหลักการที่ว่า Great teacher inspiresในด้านการบริหาร ยึดหลักการที่ว่า ต้องพาดบันไดให้ถูกที่และจากนั้นปึนขึ้นไปให้ถึงที่สุด หมายถึง การทำในสิ่งที่ควรทำให้สำเร็จ (Get the right things done) ของ ศ.ดร.ปีเตอร์ ดรัคเกอร์ ได้กล่าวไว้  และด้านการปฏิบัติตนยึดหลักการของสตีฟ จ๊อบส์ ที่ว่า “จงหิวกระหาย จงละม้ายคนโง่” (Stay hungry, stay foolish)กระหายและรักการเรียนรู้อยู่เสมอ อีกทั้งไม่คิดว่าตัวเองเก่งจนไม่รับฟังความคิดเห็นจากใคร นอกจากนี้ รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร ยังกล่าวถึงความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานที่ มจพ. ว่า “มจพ. ถึงจะไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ แต่เพราะความไม่สมบูรณ์แบบนี่เอง มหาวิทยาลัยจึงจ้างเราและได้ให้โอกาสที่ดีแก่เราในการร่วมสร้าง มจพ. ให้สมบูรณ์ขึ้นตามที่เราใฝ่ฝัน ผลสำเร็จแม้เพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในหน่วยงานที่เราสังกัด เป็นเสมือนน้ำทิพย์ที่เก็บไว้ดื่มกินด้วยความภาคภูมิใจว่า ครั้งหนึ่งเราได้มีส่วนช่วยสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าขึ้นมา”

          ยุวดี  วิบูลย์จันทร์ : ภาพ/ข่าว

 

{gallery}activity/year2558/ac58-0220-02{/gallery}

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj