กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559

         เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ซึ่งได้บรรยายข้อมูลในการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ก่อนการเดินทาง โดยในปีการศึกษา 2559 ทางคณะฯได้ดำเนินการส่งนักศึกษาจำนวน 15 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับ 6 มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือด้วย ในประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย และเดนมาร์ก

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj