คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล

“ศาสตราจารย์” คนที่ 4 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557

          ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้เกียรติเข้าร่วมงานพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์ประจำภาควิชา ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ฯ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติจากผู้ได้รับตำแหน่ง และแขกผู้มาร่วมงานต่างก็ร่วมชื่นชมพร้อมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล“ศาสตราจารย์ คนที่ 4 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยุวดี วิบูลย์จันทร์ ภาพ/ข่าว

 

 

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj