บริษัท ไทยโตเคนเทอร์โม จำกัด เยี่ยมชมคณะฯ และแนะนำบริษัท

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ผู้บริหารบริษัท ไทยโตเคนเทอร์โม จำกัด ประกอบด้วย Mr. Junichi Nagai กรรมการผู้จัดการ Mr. Naoyuki Masui ผู้จัดการทั่วไป ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์ รองผู้จัดการทั่วไป นายเกียรติศักดิ์ เลิศนำชัยพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต และเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายเรวัตร สุวรรณไตร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง และนายสุวิชา หอมหวล หัวหน้าแผนกขายและวางแผนการผลิต และเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และแนะนำประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ให้กับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจเข้าฟัง และยังเปิดรับสมัครนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ณ ห้อง 86-201 อาคาร 86 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 14.30-16.30 น.

          ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ มีนักศึกษาที่สนใจเข้าฟังการแนะนำบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก

ยุวดี วิบูลย์จันทร์ ภาพ/ข่าว

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj