งานเลี้ยงแสดงความยินดีคณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย ดร. ศิริธัช โรจนพฤกษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีพร้อมมอบเข็มพระจอมเกล้าเชิดชูเกียรติทางวิชาการและของที่ระลึกกับคณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์จำนวน 8 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้

1.  ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ สาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา

2.  ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

3.   ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4.  ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา       

5.  ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

6.ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล       

7.ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

8.ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

          ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง เป็นตัวแทนของผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรง

ตำแหน่งศาสตราจารย์ กล่าวคำขอบคุณแขกผู้มีเกียรติในงาน การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติกับผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์

“เข็มพระจอมเกล้าเชิดชูเกียรติทางวิชาการ”ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จในศาสตร์ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์แก่วงการการศึกษาโดยเข็มพระจอมเกล้าเชิดชูเกียรติได้อัญเชิญพระมหามงกุฎพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทำด้วยเงินชุบทองคำ ยอดพระมหามงกุฎประดับด้วยเพชรสวิสมีเลข 4 ทำด้วยทองคำขาวอยู่ภายใต้พระมหามงกุฎ มีริบบิ้นลงยาสีหมากสุก สีประจำรัชการที่ 4 และสีประจำมหาวิทยาลัยจารึกหน้าเข็มด้วยคำว่า“ศาสตราจารย์ มจพ.”และด้านหลังของริบบิ้น จารึกชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง สาขาและปีที่ได้รับการแต่งตั้งโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

ทั้งนี้มี คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก ให้เกียรติเข้าร่วมงานแสดงความยินดีครั้งนี้ ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ยุวดี วิบูลย์จันทร์  ภาพ/ข่าว

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj