โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (March 2017)

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก Kyushu Institute of Technology จำนวน 2 คน คือ Mr. Ko Yamaura และ Mr. Takaaki Shimosaka ได้เดินทางมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในการนี้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติต้อนรับ และร่วมพูดคุยเป็นอย่างดี โดย Mr. Ko Yamaura และ Mr. Takaaki Shimosaka ได้เข้าร่วมโครงการฯ กับทางภาควิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 มีนาคม 2560 โดยมี ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และก่อนเดินทางกลับ Mr. Ko Yamaura และ Mr. Takaaki Shimosaka ได้นำเสนอผลงานทางด้านหุ่นยนต์ที่ได้ศึกษาระหว่างการเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากอาจารย์และนักศึกษา

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj