ต้อนรับผู้แทนจาก Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 Prof. Dr. Hiroyuki Hamada ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Advanced Fibro-Science จาก Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย Mr. Takanori Negoro กรรมการผู้จัดการบริษัท Thai Negoro Co., Ltd. ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน และเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนี้ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.ปิโยรส พรหมดิเรก หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต พร้อมด้วย ดร.ภูตินันท์ เอื้อวงษ์สุวรรณ และ ดร.อทิตยา โต๊ะสัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบันกันเป็นอย่างดี

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน Prof. Dr. Hiroyuki Hamada ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ Vented Injection Molding Process: Concept, Development and Applications ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงผู้สนใจอื่นๆ

ยุวดี วิบูลย์จันทร์ / ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ข่าว

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุฯ / ปาณิสรา พ่วงศรี / ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj