ต้อนรับผู้แทนจาก Singapore University of Technology & Design สาธารณรัฐสิงคโปร์

เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 Prof. Dr. David Rosen ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Engineering Product Development จาก Singapore University of Technology & Design สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ และให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ Digital Manufacturing & Design Research at Singapore University of Technology & Design ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงผู้สนใจอื่นๆ

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน Prof. Dr. David Rosen ได้ร่วมเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนี้ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบันกันเป็นอย่างดี อีกทั้งยังถือโอกาสดันดีเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน – อวกาศ, ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต, และภาควิชาวิศวกรรมการผลิต โดยมีอาจารย์และนักศึกษาของแต่ละภาควิชา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องห้องปฏิบัติการต่างๆ

ยุวดี วิบูลย์จันทร์ / ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ข่าว

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ / ปาณิสรา พ่วงศรี / ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj