คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา

“ศาสตราจารย์” คนที่ 3 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558

          ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา ตัวแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ได้ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติจากผู้ได้รับตำแหน่ง และแขกผู้มาร่วมงานต่างก็ร่วมชื่นชมพร้อมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา “ศาสตราจารย์ คนที่ 3 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์”

ยุวดี วิบูลย์จันทร์  ภาพ/ข่าว

 


LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj