วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560 ครบรอบ 58 ปี

ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้กำหนดจัดงาน “วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2560 ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 58 ปี เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและบุคลากร

กิจกรรมช่วงเช้า จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์” ณ บริเวณหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

กิจกรรมช่วงค่ำ ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คนดีศรีแผ่นดิน การโปรดเกล้าฯ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” จำนวน 5 ท่าน ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และนักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้ บุคลากรและศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ มีดังนี้

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

1. ศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ กุลธนปรีดา  ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558

ศิษย์เก่าดีเด่น

          2. นายสุรเดช บัวทรัพย์ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาธุรกิจภาคเอกชน

4. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

          5. นายชนะ ภูมี ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาธุรกิจภาคเอกชน

          6. นายอนุชาติ เยาวรัตน์ ศิษย์เก่าดีเด่น ส่งเสริมกีฬา

          7. นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาธุรกิจภาคเอกชน

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. ดร.สุชาตา เกิดผลภัทระ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

          9. นักศึกษาทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลนวัตกรรมสมรรถนะการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมที่สุด (Best in Class Mobility) การแข่งขัน World RoboCup Rescue 2016 ณ เมืองไลพ์ซิก ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

10. นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล  The third Delta Cup high school automation design contest และรางวัลวีดิทัศน์ยอดเยี่ยม การแข่งขัน DELTA CUP 2016  ณ เมืองฝูเจียน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ยุวดี วิบูลย์จันทร์   ภาพ/ข่าว

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj