ขอแสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุมาพร สุนทรพงศ์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ที่ได้รับการคัดเลือกและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น "ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2559" จากท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

ยุวดี วิบูลย์จันทร์  ภาพ/ข่าว

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj