นักศึกษาวิศวฯ เยี่ยมชมศึกษาดูงานบริษัทศิษย์เก่า

เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 14.00 น. สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สศวพ.) นำโดย นายสุรเดช บัวทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดโครงการเยี่ยมชมโรงงานศิษย์วิศวกรรมศาสตร์ มจพ. โดยได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จำนวนกว่า 60 คน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ลิ่วธนกุล เข้าร่วมเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานกระบวนการผลิตของ PMK GROUP บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด  ซึ่งบริหารงานโดย คุณวิรัตน์ ภัทรเมธากุล ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ในกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาที่ได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน

 

ปาณิสรา  พ่วงศรี  ภาพ/ข่าว

ยุวดี วิบูลย์จันทร์  ข่าว

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj