วิศวฯ นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ 2560

งานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงผลงานในงานนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560" ในการนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ บรรยายกาศภายในงานมีนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการนี้เป็นอย่างมาก

ผลงานที่เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ จำนวน 2 เรื่อง คือ

1. ประกับรองมืออาวุธปืนเอ็ม 16

ผลงานของ ดร.วัลลภ หาญณรงค์ชัย อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

2. เครื่องผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ ณ สถานที่

ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรพร  ผลากรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ปาณิสรา  พ่วงศรี  ภาพ/ข่าว

ยุวดี วิบูลย์จันทร์  ข่าว

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj