ต้อนรับผู้แทนจาก Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

            เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติจาก Department of Mechanical Information Science and Technology, Faculty of Computer Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น คือ Prof. Dr. Eiji Hayashi, Assoc. Prof. Dr. Masaki Fuchiwaki และ Asst. Prof. Dr. Panart Khajornrungruang ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน และเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนี้ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลระหว่างสถาบันเป็นอย่างดี

          อีกทั้งยังถือโอกาสอันดีในครั้งนี้ เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และอาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และร่วมเจรจาถึงความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในอนาคต

        ในเวลาต่อมา Assoc. Prof. Dr. Masaki Fuchiwaki ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ แนะนำการทำงานในห้องปฏิบัติการทางด้าน Fluid Mechanics ในหัวข้อ “Introduction of Fluid Dynamics Laboratory and our research study in Kyutech” รวมถึงแนะแนวโอกาสในการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างดี มีนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

          ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย “งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. 58 ปี ตามรอยพ่อ  สานต่อนวัตกรรม สร้างสรรค์งานวิจัย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” โดย Prof. Dr. Eiji Hayashi ให้เกียรติมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ก่อพงศ์ มณีรัตน์ไพโรจน์ : ภาพ/ข่าว/ประสานงานและอื่นๆ

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj