คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง สร้างนวัตกรรมยุค...หุ่นยนต์บุกเวทีโลก

          เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00-16.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดบรรยายการร่วมขบวนการงานวิจัยเรื่อง สร้างนวัตกรรมยุค...หุ่นยนต์บุกเวทีโลก จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณเฉลิมพล ปุณโณทก กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจการผลิตหุ่นยนต์บริการตัวแรกของประเทศไทย และผลิตหุ่นยนต์ “ดินสอ" เพื่อให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ในงานอีเวนท์ต่างๆ ณ ห้อง 326 ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

 

ยุวดี วิบูลย์จันทร์  ภาพ/ข่าว

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj